توجه : همکاران محترم حتماً پس از دریافت سی دی و شرکت در آزمون نسبت به ثبت نام
  اقدام نمایند در غیر اینصورت نمره ای لحاظ نخواهد شد LTMS قطعی خود در 
 
را مطالعه نمایید LTMS جهت دریافت اطلاعات بیشتر اطلاعیه های سامانه